ETAP Birebir Programı

Ülkemiz eğitim sisteminin çıkmazları ve sürekli değişen sınav sistemleri aile ve öğrencileri okula takviye ders arayışına itmektedir.

Okula Yardımcı

Adana geneli 2 şubesiyle özel hizmet veren kurumumuz için öncelik, öğrencilerimizi kendilerinin veya velilerinin belirlediği branşlarda yaşanan eksikliği gidererek okula takviye alanında yardımcı olabilmektir.

Doğrudan Etkileşim

Sınavlara hazırlık ve okula takviyede etkili eğitim verebilmek için özel olarak dizayn edilmiş birebir eğitim sınıflarımızda öğrencimiz öğretmeniyle doğrudan etkileşime geçerek “ETAP” farkını yaşamaktadır.

Az Öğrenci Çok Başarı

Kalabalık sınıf ortamında kendini saklayıp özgüven problemi yaşayan öğrenciler için de birebir ders bu problemin ortadan kaldırılması adına çok etkili bir yöntemdir.

Takip

Veli ve öğretmen tarafından belirlenen derslere takviye programı ve bu program üzerindeki eğitimle alakalı yapılan sistemli geri bildirim sayesinde daha verimli öğretim sağlanmış olur.