ETAP EĞİTİM KURUMLARI MERKEZ ŞUBE

Eğitim-öğretim yılı başlangıcı itibariyle belirlenmiş olan program doğrultusunda dersler işlenmektedir. Öğrencilerimizin konuyu daha kısa sürede ve daha kalıcı şekilde öğrenmeleri sağlanır. Konu anlatımı örnek sorularla, etkinliklerle ve uygulama testleriyle beraber yapılır. Öğrenciye konuyu iyice kavraması ve konuyla ilgili sorular üzerinde pratik yapması amacıyla yaprak testler ve soru bankası testleri ödev olarak verilir.

-

PROGRAMLI ETÜTLER

İşlenen konular göz önünde bulundurularak, her hafta programlı etütler düzenlenir. Programlı etütlerde etüdün konusu ve saati önceden belirlenmiştir, işlenen konular öğretmenlerimiz tarafından özet olarak tekrar edilir ve konuyla ilgili bol sayıda soru çözülür. Bu etütlere katılım öğrencilerimizin anlatılan konuları pekiştirmesi, eksiklerini tamamlaması ve ilgili konudan gelebilecek soru türleriyle tanışması açısından oldukça önemlidir.

-

OKULA DESTEK ÇALIŞMALARI

Yıl boyunca okulların yazılı sınavı tarihi ve konusu, okulun web sitesinden veya öğrencilerle görüşerek öğrenilmektedir. Okul yazılısına birkaç gün kala, aynı okuldan olan öğrenciler bir araya getirilerek okula destek çalışması gerçekleştirilir. Bu çalışmalarda çoktan seçmeli soruların yanı sıra, yazılı şeklinde ucu açık cevaplı, boşluk doldurmalı vb. sorulardan oluşan testler kullanılır. Böylelikle öğrenci yazılı sınavı öncesinde eksiklerini tamamlar, öğrendiklerini pekiştirir ve yazılıda çıkabilecek benzer sorularla önceden karşılaşmış olur. Okula destek çalışmaları birkaç gün öncesinden organize edilir ve öğrenci ile velinin cep telefonuna gönderilen SMS ile öğrenci bu çalışmalara davet edilir.

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DERS VE SINAV PROGRAMI

Güzel geçirilmiş bir yaz tatilinin ardından, öğrencilerde sınav farkındalığı oluşturmak, motivasyon sağlamak ve konuların önemli bir kısmını işleyerek hız kazanmak için, Yaz Tatili Yoğunlaştırılmış Ders Programı gerçekleşir. 12. sınıf öğrencileri için Ağustos ayının 2. haftasında başlayan, 11. sınıf öğrencileri için ise Ağustos’un sonunda başlayan ve okulların açıldığı döneme kadar devam eden bir programıdır. Bu program çerçevesinde yoğun şekilde dersler işlenir. Konu anlatımı ve test çözümüyle geçen bu verimli sürecin sonunda öğrenciler ilk YKS denemelerini olurlar. Okulların açılmasıyla beraber öğrenciler, tercih ettikleri hafta sonu devrelerine uygun şekilde öğrenim görmeye devam ederler.

Okulların yarıyıl tatiline girdiği dönemde, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için uygulanan programlardır. 12. sınıf öğrencileri için ilk dönem boyunca gördükleri derslerdeki konuları içeren, öğrencinin kendi ihtiyacı doğrultusunda ders seçebildiği tekrar programı uygulanır. 11. sınıf öğrencileri için hazırlanan programda ise müfredata göre yoğun bir şekilde konu işlenir ve ilk dönem konuları ile ilgili tekrar yapılır.

YKS KAMPI VE YKS ETAP PROGRAMI

Sınavlar yaklaşırken, 12.sınıf öğrencilerinin öğrendikleri konuları, kazanımları çoktan seçmeli sınavlara aktararak sınav pratiğini artırmak ve sınav kaygısını en aza indirmek için uygulanan yoğunlaştırılmış sınav programıdır.

-

Yks Etap Programı

YKS öncesi öğrencilerin başarısını arttırmak, daha fazla soru çözmelerini sağlamak, hedeflerine ulaşabilmeleri için motivasyonlarını kuvvetlendirmek amacıyla soru çözüm kampı (ETAP PROGRAMI) düzenlenir. Öğrencilere verilmek üzere her güne özel testler hazırlanır. Kamp süresince gözetmen öğretmenler eşliğinde öğrencilerimiz bu soruları çözerek ve soru çözümlerine katılarak eksiklerini tamamlar, hızlı ve doğru test çözme beceri kazanırlar.

-

Yks Kampı

YKS Kampı süresince yoğun deneme sınavları, motivasyon seminerleri ve soru çözüm saatleri uygulanır. Öğrencilerimizle öğretmenlerimiz kamp süresince bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirirler. Günlük çözülen soru sayısını arttırarak çok sayıda deneme çözüp ve yapılamayan her sorunun anında öğrenilmesiyle öğrencilerimizin başarısı artırılır ve motivasyonları yükseltilir.

Sizin için burdayız...

YKS Hazırlık Kursumuz ile ilgili detaylı bilgi için